Promotion of the audio CD “The voice of eternal love” – Author: Stojan Trajkovski 07/24/2023

Промоција на аудио ЦД „Гласот на вечната љубов“
Автор: Стојан Трајковски
НУ Центар за култура – Битола, мала сала – 19:30 часот
24.07.2023

The post Promotion of the audio CD “The voice of eternal love” – Author: Stojan Trajkovski 07/24/2023 appeared first on Ilinden Days Bitola.