Фолклорна дејност

Негувањето и развивањето на на фолклорната дејност е еден од врвните приоритети на Центарот за култура – Битола. Во тој контекст установата има воспоставено мостови на соработка со институции, организации,…

Коментарите се исклучени на Фолклорна дејност

Театар

Во рамките на оваа дејност Центарот за Култура бележи значајни достигнувања со реализација на веќе постоечките проекти и со инкорпорирање на нови и тоа во неколку насоки: Негување и збогатување…

Коментарите се исклучени на Театар

Ликовна дејност

Просторните можности на Центарот за култура  се особено погодни за организирање на дејности од ликовното творештво и галериската дејност, што одговараат на интересот што постои во Општина Битола, а и…

Коментарите се исклучени на Ликовна дејност

Музичко-сценска дејност

Битолското културно лето и програмата што ја реализира  е вистинско освежување на битолската публиката во летните месеци. Неговата програма имплементира популарни музичко сценски, балетски, драмски, концертни и други содржини чиј…

Коментарите се исклучени на Музичко-сценска дејност

Филмска дејност

Центарот за култура е особено прикладен за развивање на филмската и кинотечната дејност, како со оглед на просторните капацитети (модерни кино Сали,како Голема со 847 седишта,  така И Мала сала…

Коментарите се исклучени на Филмска дејност