Театар

Во рамките на оваа дејност Центарот за Култура бележи значајни достигнувања со реализација на веќе постоечките проекти и со инкорпорирање на нови и тоа во неколку насоки: Негување и збогатување…

Коментарите се исклучени на Театар

Ликовна дејност

Просторните можности на Центарот за култура  се особено погодни за организирање на дејности од ликовното творештво и галериската дејност, што одговараат на интересот што постои во Општина Битола, а и…

Коментарите се исклучени на Ликовна дејност

Музичко-сценска дејност

Битолското културно лето и програмата што ја реализира  е вистинско освежување на битолската публиката во летните месеци. Неговата програма имплементира популарни музичко сценски, балетски, драмски, концертни и други содржини чиј…

Коментарите се исклучени на Музичко-сценска дејност

Филмска дејност

Центарот за култура е особено прикладен за развивање на филмската и кинотечната дејност, како со оглед на просторните капацитети (модерни кино Сали,како Голема со 847 седишта,  така И Мала сала…

Коментарите се исклучени на Филмска дејност