Центар за култура Битола

Културата и уметноста се знак на распознавање на секое општество, и затоа претставуваат моќен производ за презентирање на културните вредности.