Faces and places – Selected ethnographic photographs from the Manaki Brothers

Лица и места – Одбрани етнографски фотографии од браќата Манаки The post Faces and places – Selected ethnographic photographs from the Manaki Brothers appeared first on Ilinden Days Bitola.

Коментарите се исклучени на Faces and places – Selected ethnographic photographs from the Manaki Brothers

Project “Hair” – Ritual braiding, urban hairstyles, contemporary hairstyles – 28.07.2023

Проект „Коса“ Обредно заплетување, градски фризури, современи фризури Ансамбл „Македонија“ Скопје, Широк сокак – 12:30 часот 28.07.2023 Илинденски денови Битола The post Project “Hair” – Ritual braiding, urban hairstyles, contemporary…

Коментарите се исклучени на Project “Hair” – Ritual braiding, urban hairstyles, contemporary hairstyles – 28.07.2023

Concert of traditional vocal-instrumental music – “From knee to knee” – Aleksandar Jovevski – 30.07.2023

Концерт на традиционална вокално – инструментална музика „Од колено на колено“ – Александар Јовевски Плоштад Магнолија, Битола – 21:00 часот 30.07.2023 Илинденски денови Битола The post Concert of traditional vocal-instrumental…

Коментарите се исклучени на Concert of traditional vocal-instrumental music – “From knee to knee” – Aleksandar Jovevski – 30.07.2023

Promotion of the audio CD “The voice of eternal love” – Author: Stojan Trajkovski 07/24/2023

Промоција на аудио ЦД „Гласот на вечната љубов“ Автор: Стојан Трајковски НУ Центар за култура – Битола, мала сала – 19:30 часот 24.07.2023 The post Promotion of the audio CD…

Коментарите се исклучени на Promotion of the audio CD “The voice of eternal love” – Author: Stojan Trajkovski 07/24/2023

Concert: “120 years of Ilinden Uprising” KUD “Ilinden” Bitola 25.07.2023

Концерт: „120 години Илинденско востание“ КУД „Илинден“ Битола Стара битолска чаршија – 20:30 часот 25.07.2023 The post Concert: “120 years of Ilinden Uprising” KUD “Ilinden” Bitola 25.07.2023 appeared first on…

Коментарите се исклучени на Concert: “120 years of Ilinden Uprising” KUD “Ilinden” Bitola 25.07.2023

Children’s art workshop – “Folk culture – lasting inspiration in my creativity” 25.07.2023

Детска ликовна работилница „Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“ НУ Центар за култура – Битола – 09:00 часот 25.07.2023 The post Children’s art workshop – “Folk culture –…

Коментарите се исклучени на Children’s art workshop – “Folk culture – lasting inspiration in my creativity” 25.07.2023

Concert of traditional vocal-instrumental music – Group “Amanet” Skopje 25.07.2023

Концерт на традиционална вокално – инструментална музика Група „Аманет“ Скопје Плато – Офицерски дом Битола – 21:00 часот The post Concert of traditional vocal-instrumental music – Group “Amanet” Skopje 25.07.2023…

Коментарите се исклучени на Concert of traditional vocal-instrumental music – Group “Amanet” Skopje 25.07.2023

Children’s art workshop – “Folk culture – permanent inspiration in my creativity” 24.07.2023

Детска ликовна работилница „Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“ НУ Центар за култура – Битола – 09:00 часот 24.07.2023 The post Children’s art workshop – “Folk culture –…

Коментарите се исклучени на Children’s art workshop – “Folk culture – permanent inspiration in my creativity” 24.07.2023