Project “Hair” – Ritual braiding, urban hairstyles, contemporary hairstyles – 28.07.2023

Проект „Коса“
Обредно заплетување, градски фризури, современи фризури
Ансамбл „Македонија“ Скопје, Широк сокак – 12:30 часот
28.07.2023
Илинденски денови Битола

The post Project “Hair” – Ritual braiding, urban hairstyles, contemporary hairstyles – 28.07.2023 appeared first on Ilinden Days Bitola.