You are currently viewing John Williams Symphony

John Williams Symphony

Фото импресии од концертот на Камерниот оркестар на Битола под наслов “JOHN WILLIAMS SYMPHONY”
Диригент: Владимир Димовски
Соло виолина: Климент Тодоровски
Фотографии: Димитар Петковски