You are currently viewing Класик трио „Grneta Ensamble“

Класик трио „Grneta Ensamble“

Класик трио „Grneta Ensamble“ во состав од виртуозите, кларинетистите Исмаил Лумановски, Игор Бакревски и пијанистката Марија Вршкова ја воодушевија публиката во својот роден град.