Фото галерија – Детска ликовна работилница на тема „Народната култура трајна инспирација“

Фото галерија – Детска ликовна работилница на тема „Народната култура трајна инспирација“
22-23, 27-28 јули 2021

The post Фото галерија – Детска ликовна работилница на тема „Народната култура трајна инспирација“ appeared first on Илинденски Денови Битола.