You are currently viewing Фестивал на новиот германски филм

Фестивал на новиот германски филм

Фестивалот на новиот германски филм беше отворен на 13.10.2017 г, од страна на Катрин Фринсфелд, Аташе за култура во Амбасадата на СР Германија во Македонија.