Фестивал на новиот германски филм

Фестивал на новиот германски филм

Фестивалот на новиот германски филм беше отворен на 13.10.2017 г, од страна на Катрин Фринсфелд, Аташе за култура во Амбасадата на СР Германија во Македонија.