You are currently viewing ТРА ЛА ЛА

ТРА ЛА ЛА

“ТРА ЛА ЛА ЖУРКА ГОЛЕМА, ЗА СИТЕ ДЕЦА И ОД БОГА БЛАГОСЛОВЕНА,
ТРА ЛА ЛА ПЕЈТЕ БЕСКРАЈНО, СО ПЕСНА ЌЕ ВИ БИДИ ПОЛЕСНО”
Детски музички фестивал ТРА ЛА ЛА Битола 2022
14.12.2022 (среда), во Големата сала при Центарот за култура во Битола.
Организирани претстави за учениците од основните училишта: 9:30, 11:30 и 13:30. Финална гала претстава во 19:30.